Piardigma_Logo_Lezec Created with Sketch.

© 2018 Piardigma - All rights reserved

Če ste se znašli v sporu, predlagamo alternativne postopke, s katerimi boste spor rešili. Imajo namreč številne prednosti.

3. marca 2018

Učinkovito upravljanje s spori je za podjetje enako pomembno kot katerakoli druga poslovna strategija. Spori, v katere se zapletejo podjetja, slednja prizadenejo tako stroškovno kot časovno, posledično pa zaradi tega pogostokrat ne dosežejo zadanih poslovnih ciljev. Alternativni postopki reševanja sporov prinašajo podjetjem veliko prednosti. V primerjavi s pravdanjem na sodišču so bistveno krajši, saj npr. mediacija v povprečju traja tri ure, arbitraža nekaj mesecev, sodni postopek pa traja do pravnomočnosti vsaj tri leta, časovni prihranki so torej izjemni.

Podjetjem tovrstni postopki že zaradi kratkega časa reševanja prinašajo tudi neposredne denarne prihranke, praviloma pa si stranke v sporu nastale stroške razdelijo. Po raziskavi, ki je bila izvedena v EU, v kateri so sodelovale vse države članice, med njimi tudi Slovenija, je povprečen prihranek v mediaciji 13.000 evrov, izračunan na povprečno vrednost spora.[1]

Izjemna prednost postopka je tudi zaupnost, ki jo pri nas zagotavlja zakon. Za razliko od sodnih postopkov, ki so javni, kjer dostikrat pride tudi do “javnega pranja umazanega perila” med sprtimi stranmi, se to v alternativnih postopkih reševanja sporov ne more zgoditi. Postopki so popolnoma zaupni. To je izredno pomembno za gospodarske spore, saj tako podjetje ne tvega razkritja poslovne strategije ali poslovnih skrivnosti, kar dejansko terjajo pravila pravdanja.

Vse o alternativnih postopkih reševanja sporov si lahko preberete na spletni strani Evropskega centra za reševanje sporov: http://www.ecdr.si/index.php?id=3

Delite članek